•   


 

Το Βρυσάκι, είναι ο επιτυχημένος πολυδιάστατος και διακαλλιτεχνικός χώρος της Σύνθεσης στην καρδιά της Πλάκας με αποστολή την προώθηση της Τέχνης και την κατεύθυνση της Δράσης. Παρέχουμε ένα ζωντανό και οικείο πυρήνα συνάντησης και συντονισμού για όλους τους δημιουργικούς, σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες, προσφέροντας τους δυνατότητες έκφρασης, δράσης, συμμετοχής και παρέμβασης στην καθημερινή ζωή.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Προωθώντας την ΤΕΧΝΗ, κατευθύνοντας τη ΔΡΑΣΗ

Αποστολή μας είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου, διακαλλιτεχνικού  χώρου, ο οποίος θα αποτελεί ζωντανό πυρήνα Τέχνης και Δράσης, ως μέσο ευχαρίστησης  και παρέμβασης στην καθημερινή ζωή.

Ο χώρος αυτός - οικείος, ανοιχτός στην διαφορετικότητα και με ματιά ανοιχτή στο μέλλον - θα προσφέρει έναν επαγγελματικά οργανωμένο μηχανισμό για δημιουργία, καλλιτεχνικές ζυμώσεις και κοινή κοινωνική δράση, βασισμένος σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.

 

ΑΞΙΕΣ

Αναζητούμε την ποιότητα στην καθημερινή ζωή. Πιστεύουμε στην δύναμη της Τέχνης και της ατομικής πρωτοβουλίας και επιλέγουμε την δράση, την συμμετοχή και την συλλογικότητα για την επίτευξη αποτελέσματος και την δημιουργία νοήματος. Αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα και αναμιγνύουμε γόνιμα το παλιό με το νέο.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με κεντρικούς άξονες την Τέχνη και την Κοινωνική Δράση, το Βρυσάκι διαμορφώνει το πρόγραμμά του γύρω από τους εξής 4 τομείς:

  •  Εκδηλώσεις

Διοργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, όπως  θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, installations, performances, συναντήσεις, παρουσιάσεις, παρτυ.

  •  Ειρηνικός Ακτιβισμός

Το Βρυσάκι επιδιώκει την εμπλοκή όλο και περισσότερων ενεργών πολιτών και ειδικά αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα από τη δομή και τους σκοπούς των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Τέχνη είναι το κατεξοχήν προνομιακό πεδίο πολιτικής συζήτησης αλλά και ειρηνικού ακτιβισμού. Οργανώνουμε τη φιλοξενία καλλιτεχνικών (και μη) δράσεων των Μ.Κ.Ο., με στόχο την ενεργή παρέμβαση στην πόλη και την καθημερινότητά μας.

  •  Εκπαίδευση

Ο τρίτος τομέας δράσης αναδεικνύει την εκπαιδευτική διάσταση του χώρου συνδράμοντας στην καλλιέργεια και την προώθηση της αξίας της καλλιτεχνικής και κοινωνικής παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενεί παιδικές θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια για το Θέατρο, τις Τέχνες και τη δράση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, διοργάνωση και προβολή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και παρουσιά-σεις βιβλίων.

  • Κοινή Δράση

O τέταρτος τομέας δραστηριότητας επιδιώκει την προώθηση και την υποστήριξη συνεργατικών καλλιτεχνικών δράσεων και κοινωνικών ενεργειών μέσα από δίκτυα συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς, κέντρα τέχνης και φεστιβάλ τέχνης, θεωρώντας ότι  η τέχνη είναι ο κατεξοχήν τρόπος επιβεβαίωσης της κοινωνικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκουμε τη συνεργασία με οργανισμούς καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δράσης για την από κοινού οργάνωση και παρουσίαση καλλιτεχνικών δρώμενων.