Δελτία τύπου Ιουλίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • Urban Explorations. Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας
  • Οι φωτογράφοι του Fringe παρουσιάζουν

ΘΕΑΤΡΟ

               φωτογραφικό υλικό, φωτογραφικό υλικό2, φωτογραφικό υλικό3, φωτογραφικό υλικό4, φωτογραφικό υλικό5

              φωτογραφικό υλικό, φωτογραφικό υλικό2, φωτογραφικό υλικό3, φωτογραφικό υλικό4

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

              φωτογραφικό υλικό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

             φωτογραφικό υλικό