•     


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Tί είναι το πρόγραμμα Αλληλεγγύη;

Η Αλληλεγγύη είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που οργανώνει το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι. Σε πρώτη φάση, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός αριθμού τμημάτων εθελοντικής διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει:

•  Επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων και απόκτηση δεξιοτήτων
•  Σύσφιξη των σχέσεων και βελτίωση της καθημερινότητας της κοινότητας
•  Δημιουργία νοήματος δια της συμμετοχής σε ένα σημαντικό σκοπό
•  Προσφορά ευκαιριών ζωής σε ευπαθείς ομάδες
•  Υλικά και άυλα αντισταθμιστικά οφέλη για όλους

Κύκλος Β΄ :   14 Ιανουαρίου –  31 Μαρτίου 2013
(Προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής: 10 Ιανουαρίου)

Πώς μπορώ να συμμετάσχω ως διδάσκων;

Αν θεωρείτε ότι διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία για να διδάξετε σε κάποιο από τα μαθήματα του προγράμματος «Αλληλεγγύη», μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Σταθερό τηλέφωνο:  210 3390 447
e-mail: fringe@sinthesis.gr 

Τα μαθήματα διδάσκονται σε εθελοντική βάση, χωρίς κάποιο χρηματικό αντίτιμο σε πρώτη φάση. Ωστόσο, ο διδάσκων μπορεί να ωφεληθεί από την κοινότητα με εναλλακτικούς τρόπους. (Βλ. Τα μαθήματα είναι δωρεάν;) Επίσης, στο μέλλον ενδέχεται να δοθεί η δυνατότητα σε διδάσκοντες να παραδώσουν συμπληρωματικά σεμινάρια επί πληρωμεί. 


Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα;

Αν σας ενδιαφέρει κάποιο/α από τα μαθήματα του προγράμματος που θα ανακοινωθεί, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εντελώς δωρεάν με εγγραφή στο Athens Fringe Network. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έως και 5 μαθήματα. 

Η δήλωση συμμετοχής έιναι υποχρεωτική για να αποφευχθεί η υπέρμετρη προσέλευση. Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική. Μετά από 3 αδικαιολόγητες απουσίες η συμμετοχή καταργείται και η θέση δίνεται στον επόμενο από τη λίστα αναμονής.

Σταθερό τηλέφωνο: 210 3390 447
e-mail: fringe@sinthesis.gr 


Τα μαθήματα είναι δωρεάν;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται έξω από τη λογική του χρηματικού αντιτίμου, οπότε είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, απώτερος στόχος είναι η σύσταση ενός δικτύου αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων. Για τον λόγο αυτό, ο συμμετέχων στα μαθήματα έχει την ηθική υποχρέωση να προσφέρει στην κοινότητα ή στον διδάσκοντα με εναλλακτικούς τρόπους. Κάθε μέλος του προγράμματος καταγράφει το χρόνο που προσέφερε στην κοινότητα (1 ώρα = 1 μονάδα χρόνου) και κάθε μέλος δύναται να διαθέτει χρόνο ίσο με την παρακολούθηση των μαθημάτων προς όφελος της κοινότητας. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες εγγράφονται μέσω του προγράμματος σε μία από τις δράσεις με ΜΚΟ που επιθυμούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να συνεισφέρει είναι:

• Ανταλλαγή χρόνου ανάμεσα στα μέλη, μέσω διδασκαλίας, προσφοράς υπηρεσιών ή συμμετοχής σε δράσεις
• Συνεισφορά των μελών για την υλοποίηση projects οργανωμένα από τη Σύνθεση, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι
• Δυνατότητα εισήγησης και οργάνωσης projects από τα μέλη με υποστήριξη & συντονισμό από τη Σύνθεση, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι
• Συνεισφορά των μελών για την υλοποίηση projects της Σύνθεσης, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι σε συνεργασία με εταιρείες/ οργανισμούς/ φορείς

Με τη βοήθεια του δικτύου μας (Fringe Network) και με κέντρο συντονισμού το Βρυσάκι Χώρο Τέχνης & Δράσης, φέρνουμε σε επαφή τους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες, ώστε όλοι μαζί να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον συνάνθρωπο και προς την κοινότητα.


Σε ποιο χώρο πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βρυσάκι Χώρο Τέχνης & Δράσης, οδός Βρυσακίου 17, Πλάκα [Πίσω από τη Στοά του Αττάλου. Μετρό: Μοναστηράκι]

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fringenet.gr/community/allileggyi

Νοέμβριος 2017