Δελτία Τύπου Μαρτίου 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

φωτογραφικό υλικόφωτογραφικό υλικό1

  • «έν αναμονή», Εικαστικές Δημιουργίες της ομάδας Σκούνα και Αερικά.

φωτογραφικό υλικόφωτογραφικό υλικό1

φωτογραφικό υλικό

φωτογραφικό υλικό

ΘΕΑΤΡΟ

φωτογραφικό υλικό, φωτογραφικό υλικό1,  φωτογραφικό υλικό2

φωτογραφικό υλικό

φωτογραφικό υλικό

  • Πληγή,  Σκηνική σύνθεση Αθηνάς Μαθιουδάκη και Χριστίνας Ροκαδάκη 

φωτογραφικό υλικό

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

φωτογραφικό υλικόφωτογραφικό υλικό2, φωτογραφικό υλικό3

φωτογραφικό υλικό

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

φωτογραφικό υλικό

φωτογραφικό υλικό