•     


10 Νοεμβρίου

3ο Migrant Kitchen, κουζίνες των μεταναστών της Αθήνας:

γεύσεις από την Αίγυπτο

Στην Τρίτη μας συνάντηση γνωρίζουμε την κουζίνα της Αιγύπτου!

Μετανάστες από τη Συρία μαγειρεύουν στην αυλή μας εξωτικά πιάτα της χώρας τους.
Οι κουζίνες των μεταναστών ή MigrantKitchenείναι μία σειρά εκδηλώσεων γνωριμίας με τις κουζίνες των μεταναστών που ζουν στην Πόλη μας. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το CulinaryBackstreetsIstanbulέναν οδηγό γεύσης για την Κωνσταντινούπολη. Το CulinaryBackstreetsAthens μαζί με τον Xώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι, τη Μ.Κ.Ο. Δώσε Ελπίδα και με την Ομάδα Άστυ έχουν ήδη παρουσιάσει κουζίνες από τη Γκάνα και το Κονγκό

Πληροφορίες:

Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 16.00

Είσοδος Ελεύθερη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3210 179

Νοέμβριος 2017