•   


14/7

ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

H www.plant-a-tree.gr είναι διαχειριστής έργου για πράσινες δράσεις. Σκοπός της είναι η προσθήκη πρασίνου και η περαιτέρω αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των Ελλήνων, έτσι ώστε εταιρείες, σύλλογοι, ομάδες πολιτών και μεμονωμένοι πολίτες να παρακινηθούν και να αναλάβουν δράση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο «πρασίνισμα» της Ελλάδας.